03Ağu/15

TPD Basın Açıklaması: Toplumsal Şiddet ve Ruh Sağlığı

psiko5_02

TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

BASIN AÇIKLAMASI

“TOPLUMSAL ŞİDDET ve RUH SAĞLIĞI”

29.07.2015

Son dönemde ülkemizde yaşanan şiddet olayları, amacı insanın yaşama ve sağlık hakkını savunmak, ruhsal hastalıkları tedavi etmek ve ruh sağlığını koruyucu uygulamalarda bulunmak olan biz ruh sağlığı ve hastalıkları hekimlerini derinden etkiliyor, endişelendiriyor.
Her gün canlı bombalarla yapılan katliamların, yataklarında ya da sokakta öldürülenlerin,  yaralananların haberlerini duymak,  savaş sahnelerine tanıklık etmek hepimizde büyük bir üzüntü ve travma yaratmaktadır. Ciddi endişe içerisindeyiz. Ülkemizin gereksinim duyduğu barış yerine sebebi ne olursa olsun işlenen cinayetlerin, savaş sahnelerinin yeniden ortaya çıkması nedeniyle ciddi kaygılar taşımaktayız.

Continue reading

12Şub/15
sigara

TPD Basın Açıklaması: Sigarayı bırakma günü

Dünyada en çok ölüme yol açan iki nedenden birisi açlık, diğeri tütün kullanımıdır. Tütün kullanımı gerek doğrudan gerek pasif duman maruziyeti nedeni ile pek çok ölümcül sağlık sorununa yol açmaktadır.

Hiç kuşku yok ki dünyada her gün 12 bin insanı öldüren bu sorunun nedeni; tütünü alıp fabrikalarda bir meta haline getiren ve ürettiği bu meta ile önündeki her sınırı ortadan kaldırıp dünya genelinde kazanç ve kar peşinde koşmaya başlayan tütün endüstrisidir. Bu nedenle tütün kontrolünde amaç tütün endüstrisinin ölümlere yol açan para kazanma hırsının kontrol altına alınmasıdır. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün de ifade ettiği gibi “bütün salgın hastalıklarda bir bulaşma yolu vardır ve hastalık ve ölümlerin yayılmasına yol açan bir de aracı vardır. Tütün salgını konusunda bu araç bir virüs, bakteri veya bir başka mikroorganizma değildir-bu araç bir endüstri ve çalışma stratejisidir. Continue reading