Genel

TPD Basın Açıklaması: Sigarayı bırakma günü

Published by:

sigara

Dünyada en çok ölüme yol açan iki nedenden birisi açlık, diğeri tütün kullanımıdır. Tütün kullanımı gerek doğrudan gerek pasif duman maruziyeti nedeni ile pek çok ölümcül sağlık sorununa yol açmaktadır.

Hiç kuşku yok ki dünyada her gün 12 bin insanı öldüren bu sorunun nedeni; tütünü alıp fabrikalarda bir meta haline getiren ve ürettiği bu meta ile önündeki her sınırı ortadan kaldırıp dünya genelinde kazanç ve kar peşinde koşmaya başlayan tütün endüstrisidir. Bu nedenle tütün kontrolünde amaç tütün endüstrisinin ölümlere yol açan para kazanma hırsının kontrol altına alınmasıdır. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün de ifade ettiği gibi “bütün salgın hastalıklarda bir bulaşma yolu vardır ve hastalık ve ölümlerin yayılmasına yol açan bir de aracı vardır. Tütün salgını konusunda bu araç bir virüs, bakteri veya bir başka mikroorganizma değildir-bu araç bir endüstri ve çalışma stratejisidir. Continue reading

Genel

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Asistan Hekimleri Greve Gidiyor!

Published by:

cropped-woman_sleeping_at_desk.jpg

cropped-woman_sleeping_at_desk.jpgTürkiye psikiyatrisinin tarih boyunca en önemli duraklarından biri olmuş Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin psikiyatri asistan hekimlerinin nöroloji ve beyin cerrahisi asistan hekimleriyle bir araya gelerek başlattıkları eylemlilik sürecini destekliyor, meslektaşlarımızın heyecanı ve coşkusunu paylaşıyoruz.

Basına ve Kamuoyuna

Ülkemizde son yıllarda uygulanan sağlık politikaları sonucunda hekimlik mesleğini icra koşulları giderek zorlaşmıştır. Ülkemizde hekimlerin güvencesiz, eşitsiz koşul ve ortamlarda çalışmaya zorlanmaları ruhsal açıdan tükenmelerine, mesleklerini icra ederken zorlanmalarına yol açmaktadır. Continue reading